Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Komenda Moste

Predpisi, na katere predpis vpliva