Občinska volilna komisija

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • Predsednica, Dida VOLK
  • Namestnik predsednice, Jernej ŠTESL
  • Članica, Tanja PETEK
  • Namestnik članice, Luka TREVEN
  • Članica, Polona OSOLNIK
  • Namestnica članice, Tia SKOK
  • Članica, Irma ŠIMENC
  • Namestnik članice, David PETERLIN