Uradne objave 06/2007

31. 7. 2007
Obvezna razlaga prvega in šestega odstavka 13. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu območja KO 13 Gmajnica (Uradne objave 06/2007)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.07.2007
Začetek veljavnosti: 01.08.2007
Tip objave: Drugo
Vsebina: Lokacijski načrt (LN)
Redakcijski popravek Sklepa o odkupu delov zemljišč parc. št. 715/3, 754, 755/2 IN 757/2, vsa K.O. Nasovče (Uradne objave 06/2007)
Status: Veljavno
Organ: Drugo
Datum sprejetja: 26.07.2007
Začetek veljavnosti: 26.07.2007
Tip objave: Sklep
Vsebina: Oddaja, prodaja in dodelitve nepremičnin
Sklep o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 1143/4 k.o. Suhadole (Uradne objave 06/2007)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.07.2007
Začetek veljavnosti: 01.08.2007
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o preklicu Sklepa o pristopu Občine Komenda v konzorcij CERO (Uradne objave 06/2007)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.07.2007
Začetek veljavnosti: 01.08.2007
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Mestne lekarne (Uradne objave 06/2007)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.06.2007
Začetek veljavnosti: 08.08.2007
Tip objave: Odlok
Vsebina: Lekarne
Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Komenda Moste (Uradne objave 06/2007)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.07.2007
Začetek veljavnosti: 01.08.2007
Konec veljavnosti: 24.11.2012
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradne objave 06/2007)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.07.2007
Začetek veljavnosti: 15.08.2007
Konec veljavnosti: 10.10.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu območja KO 11 Podboršt (Uradne objave 06/2007)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.07.2007
Začetek veljavnosti: 15.08.2007
Tip objave: Odlok
Vsebina: Lokacijski načrt (LN)