Vloga za izdajo potrdila o uveljavljanju ali neuveljavljanju predkupne pravice

Oddaj vlogo

Ne

Opis postopka

Priloge

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov