SPV – Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Komenda

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
 • Predsednik, Andrej RAVNIKAR
 • Podpredsednik, Franci BERIBAK
 • Članica, Melita PODGORŠEK
 • Članica, Maja PESJAK
 • Član, Aljoša Kolar, od 26.10.2023
 • Uroš KRIŽANIČ, do 26.10.2023
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
 • Predsednica, Jana Dolenc
 • Član - namestnik predsednice, Aljoša Kolar
 • Članica, Martina Prezelj
 • Članica, Maja Pesjak
 • Član, Franci Beribak