Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Komenda Moste - neuradno prečiščeno besedilo (1)

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva