Uradne objave 04/2014

29. 4. 2014
Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega Zavoda osnovna šola Komenda Moste (Uradne objave 04/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.04.2014
Začetek veljavnosti: 07.05.2014
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole
Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega Zavoda vrtec Mehurčki (Uradne objave 04/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.04.2014
Začetek veljavnosti: 07.05.2014
Tip objave: Odlok
Vsebina: Vrtci
Sklep o imenovanju vršilca dolžnosti ravnatelja Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Mehurčki (Uradne objave 04/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.04.2014
Začetek veljavnosti: 24.04.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Vrtci
Sklep o podelitvi občinskih priznanj za leto 2014 (Uradne objave 04/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.04.2014
Začetek veljavnosti: 24.04.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinska priznanja, nagrajenci
Sklep o ukinitvi javnega dobra na zemljišču parcelne številke 455/3 k.o. 1901 – Mlaka (Uradne objave 04/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.03.2014
Začetek veljavnosti: 07.05.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o cenah storitev prevzema blata iz obstoječih greznic in malih čistilnih naprav (Uradne objave 04/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.04.2014
Začetek veljavnosti: 07.05.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, Cene komunalnih storitev