Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Komenda Moste (Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 06/2005)

Predpisi, na katere predpis vpliva