Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega Zavoda osnovna šola Komenda Moste

Predpisi, na katere predpis vpliva