Uradne objave 07/2012

23. 11. 2012
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Komenda za leto 2012 (Uradne objave 07/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.11.2012
Začetek veljavnosti: 24.11.2012
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Komenda (Uradne objave 07/2012)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.11.2012
Začetek veljavnosti: 24.11.2012
Konec veljavnosti: 01.03.2022
Tip objave: Odlok
Vsebina: Promet in zveze
Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega Zavoda Osnovna šola Komenda Moste (Uradne objave 07/2012)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.11.2012
Začetek veljavnosti: 24.11.2012
Konec veljavnosti: 07.05.2014
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole
Sklep o določitvi cen za uporabo športne dvorane Komenda (Uradne objave 07/2012)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.11.2012
Začetek veljavnosti: 15.11.2012
Konec veljavnosti: 30.06.2016
Tip objave: Sklep
Vsebina: Šport
Sklep o ukinitvi javnega dobra na zemljišču parc.št. 441/5, 441/6, 441/7, 441/8, 441/9, 441/10, 441/12, 441/13 in 441/14 vse k.o. 1901 (Uradne objave 07/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.11.2012
Začetek veljavnosti: 24.11.2012
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Glasbene šole Kamnik (Uradne objave 07/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.11.2012
Začetek veljavnosti: 24.11.2012
Tip objave: Sklep
Vsebina: Glasbene šole
Sklep o imenovanju predstavnice ustanovitelja v Svet zavoda Osnovne šole 27. julij Kamnik (Uradne objave 07/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.11.2012
Začetek veljavnosti: 24.11.2012
Tip objave: Sklep
Vsebina: Osnovne šole