Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Komenda Moste

Predpisi, na katere predpis vpliva