Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega Zavoda Osnovna šola Komenda Moste

Predpisi, na katere predpis vpliva