Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Komenda

Predpisi, na katere predpis vpliva