Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Komenda

Predpisi, na katere predpis vpliva