Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Komenda (Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 10/2005)

Predpisi, na katere predpis vpliva